Hoppa till textinnehållet

Risker i affärsomgivningen

Vid handel med utländska företag påverkas du av den politiska situationen i det aktuella landet och hur stabilt klimat som råder där. 

Exempelvis kan beslut om lokala investeringar eller skatter ge verkningar på affären. Även din affärspartners ekonomiska situation och leveransförmåga kan förstås få effekter. Lösningar där banken går in som tredje part kan bidra till att skapa extra trygghet.

Vilka riskerna är, och hur stora, avgörs av vilken typ av affär du ska göra och var. När riskerna väl är identifierade, är nästa steg att minimera dem. Vi erbjuder en rad produkter och tjänster för att hantera era risker.