Stödfonden pågår just nu i form av att de beviljade projekten fortlöper. Men vi kan redan nu berätta att vi varit med och stöttat över 100 föreningar, med totalt över 47 000 medlemmar tillsammans. Det har varit allt ifrån extra stöd till Kvinnojourer, aktiviteter till sysslolösa ungdomar under loven, möjligheter till utomhusträning, kultur via livestream och pensionärsträffar utomhus.

Just nu pågår inte mindre än 11 projekt som direkt handlar om lokalt näringsliv och andra initiativ som ska hjälpa människor i digitalt utanförskap. Vi på Sörmlands Sparbank känner oss hoppfulla inför vaccineringen och dess effekter, men vill gärna slå ett slag för kampanjen ”Vaccine Forward Sörmland” där vi uppmanar våra kära sörmlänningar att även tänka till rörande vaccin till människorna som lever i världens fattigaste ekonomier. För bara 85 kronor kan du ge någon annan en full vaccination! – Sörmland - Vaccine Forward

Har du frågor om stödfonden kontakta Katarina Jansson på eller Alexander Flygare på