Undersökningen visar att 68 procent av privatpersonerna och 69 procent av företagarna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att det finns ett bankkontor på orten. Inom samtliga områden som täcks av undersökningen anser såväl allmänhet som företagare att det är bättre att leva och verka i områden där det finns en sparbank.

Det känns därför extra kul att vi på Sörmlands Sparbank går mot strömmen och satsar på våra mötesplatser. Bland annat genomförs just nu en renovering av den klassiska sparbanksbyggnaden i Nyköping, det kommer att bli en modern lokal som på ett ännu bättre sätt kan hjälpa Nyköpingsborna med deras bankärenden, säger Sören Schelander, vd på Sörmlands Sparbank.

Sörmlands Sparbank har lokala bankkontor i samtliga fem kommuner i verksamhetsområdet.

Novus undersökning ger ett tydligt stöd för att bankernas lokala närvaro är fortsatt mycket viktig i Sverige utanför storstäderna. Det gäller såväl stödet till det lokala näringslivet som till lokal föreningsverksamhet, kultur, idrott och utbildning.

Återigen ser vi hur viktigt det lokala bankkontoret är för människors trygghet och möjligheter att leva, verka och satsa på landsbygden. Novus undersökning visar på signifikanta skillnader när det gäller att ha och inte ha ett bankkontor på orten. Och särskilt stor har den lokala bankens betydelse visat sig under kristider. Inte minst har det varit tydligt under pandemin, säger Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund.

Även när det gäller upplevt stöd under coronapandemin sticker Sparbankerna ut positivt. Bland Sparbankernas kunder är det tre gånger så många som säger att de upplever lokalt stöd från banken under pandemin, jämfört med övriga bankers kunder. Resultatet är inte särskilt förvånande, menar Anna Falk, marknads- och kommunikationschef på Sörmlands Sparbank.

Över 100 föreningar i våra kommuner har fått särskilt stöd med anledning av pandemin. Tillsammans har de totalt över 47 000 medlemmar, vilket innebär att var tredje invånare i vår del av Sörmland är medlem i någon av de föreningar som har fått stöd. Det är klart att det märks, säger hon.

Sörmlands Sparbank har under pandemin även stöttat det lokala näringslivet och arbetet mot digitalt utanförskap genom 12 särskilda projekt, utöver stödet direkt till enskilda kunder, som exempelvis amorteringslättnader.

Med omkring 2 miljoner kunder och cirka 195 kontor i 20 landskap är sparbankerna den viktigaste banken för människor och företag utanför storstäderna.