– Prisbasbeloppet är ett riktmärke som påverkar ett antal ersättningar och skatter, allt ifrån studiemedel och föräldrapenning till pensioner och även en del avdrag, såsom jobbskatteavdraget. Beloppet ändras kontinuerligt för att följa prisutvecklingen i samhället, förklarar Jesper Johansson, chef för affärsutveckling på Sörmlands Sparbank.

För garantipensionärer innebär beslutet 130 kronor mer i månaden, medan studenter får 160 kronor mer, jämfört med höstterminen 2021. Prisbasbeloppet påverkar också bland annat både sjukpenninggrundande inkomst, som ligger till grund för olika bidrag, och inkomstskatten. Ett högre prisbasbelopp innebär högre grundavdrag och jobbskatteavdrag, vilket får till följd att inkomstskatten blir något lägre.

– Det är inga stora summor det rör sig om, någon hundralapp hit och dit. Men för vissa grupper kan det ha stor betydelse, säger Jesper Johansson.

Han menar att det är ett bra tillfälle att använda extrapengarna för att bygga upp en buffert, för den som helt saknar ekonomiska marginaler.

För en student kan 160 kronor vara ganska mycket. Om man inte går och köper öl för alla pengarna utan istället sparar 100 kronor i månaden, så har du drygt en tusenlapp efter ett år. Det är bra att ha som en säkerhet om något går sönder.

Den som har möjlighet kan också satsa på ett mer långsiktigt sparande, eller öka på sitt befintliga, något som ger stor utdelning om ett par år även om det bara handlar om någon hundralapp i månaden.

– Albert Einstein kallade ”ränta på ränta-effekten” för världens åttonde underverk. Det är fördelaktigt att spara på lång sikt även om det är små belopp, över tid gör ränteeffekten att det kan bli ganska stora summor.

Det är Statistiska centralbyrån som ansvarar för beräkningen av prisbasbeloppen, och beloppet ändras i januari varje år. Prisbasbeloppen 2022 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2020 och juni 2021.

Inkomstindex och inkomstbasbeloppet bestäms längre fram, dock senast 31 oktober. Därför kan beräkningar av till exempel inkomstpension, pensionsgrundande inkomst och högsta nivån för fastighetsavgift för 2022 inte göras än. Ansvaret för beräkningen av inkomstbasbeloppet ligger på Pensionsmyndigheten.

– Vill du använda extrapengarna till att komma igång med någon form av sparande så har vi på Sörmlands Sparbank duktiga anställda som kan hjälpa till, det är bara att boka en tid med någon av våra rådgivare, avslutar Jesper Johansson.