Föreningar - se hit!

Har din ideella förening idéer på hur ni kan bidra i den situation som Sörmland nu kämpar med? Kanske kan ni genom era medlemmar hjälpa någon utsatt grupp i lokalsamhället? Kanske behöver ni anpassa er fina verksamhet för att kunna fortsätta erbjuda gemenskap och meningsfull fritidssysselsättning också under pandemin? Kan föreningens medlemmar göra något som ger vårt lokalsamhälle en vitamininjektion?

Ansökan ideella föreningar

Observera att du inte kan söka medel ur stödfonden som privatperson.

Har du frågor om stödfonden kontakta Katarina Jansson på eller Alexander Flygare på

Låt oss hjälpas åt! Tillsammans tar vi oss igenom det här!