Under våren har 65 lokala föreningar, med totalt 33 000 medlemmar, fått hjälp via stödfonden. Nu gör vi sommaruppehåll och återkommer i höst när vi ser hur situationen utvecklas. När det lokala samhället håller ihop är vi starka!

Har du frågor om stödfonden kontakta oss via