Vi utvecklar vårt sponsringsengagemang!

Från och med i år kommer ansökningsprocessen att se lite annorlunda ut. Under januari jobbar vi med den tekniska delen som gör att det går att ansöka från vår nya webbplats. Från och med februari kan du skicka in ansökan för 2020.

Från årsskiftet behandlar vi sposnringsansökningar fyra gånger per år. Beslut tas i början av mars, juni, september och december.

Om du har några frågor kan du kontakta kommunikations- och marknadschef Liselott Florén liselott.floren@sormlandssparbank.se eller marknadskoordinator Frida Jarngren frida.jarngren@sormlandssparbank.se