Hoppa till textinnehållet

Beställ tjänster till ert UF-företag

Fyll i era uppgifter här, så ordnar vi med UF-företagets konto och de banktjänster som ni önskar. Inom två veckor är ni är välkomna till banken, vi kontaktar er via e-post eller sms när handlingarna är klara.

Företagets placeringsort: (obligatoriskt)
Vilka banktjänster är ni intresserade av? (obligatoriskt)
Tror ni att ni kommer sätta in mer än 2000 kronor i kontanter på ert konto? (obligatoriskt)
Kommer ni handla med utlandet? (obligatoriskt)
Vilket kontor vill ni besöka? (obligatoriskt)

Om någon i företaget är under 18 år behöver ni ta med ifyllt godkännande för omyndig till banken. Ladda ner blankett.

Kommer ni ta med en ifylld blankett om godkännande för omyndig till banken? (obligatoriskt)


Kontaktuppgifter till samtliga deltagare:


Deltagare 1

Deltagare 2

Deltagare 3

Deltagare 4

Deltagare 5