Annika Wijkström

Födelseår 1951
Invald 2017

Roll i Sörmlands Sparbank

 • Styrelseledamot, vice ordförande
 • Risk- och revisionsutskottet, ordförande 
 • Ersättningsutskottet, vice ordförande

Utbildning

 • Filosofie kandidat i svenska och engelska, Umeå Universitet
 • Universitetskurser i företagsekonomi och informationsteknik Umeå Universitet
 • Nordic Executive Program Handelshögskolan i Stockholm
 • International Bankers summer Scholl, Tokyo

Erfarenhet av finansiell verksamhet

 • Swedbank, koncernledning, chef för affärsområde International Banking
 • Swedbank, koncernledning, chef för affärsområde Swedbank Markets Föreningssparbanken, koncernledning, chef för Strategiska allianser (Sverige, Norden, Baltikum)
 • Föreningssparbanken, bankledning, chef för enhet med ansvar för det svenska och norska sparbankssamarbetet
 • Föreningssparbanken, Sparbanken Sverige, Sparbankernas Bank, fem olika chefspositioner

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Ålandsbanken Mariehamn, styrelseledamot
 • Swedbank Ryssland styrelseordförande
 • Swedbank Ukraina, styrelseordförande
 • Swedbank Företagsförmedling, styrelseledamot
 • Swedbanks Gemensamma Pensionsstiftelse, styrelseledamot
 • Svenska Bankföreningen, styrelsesuppleant
 • Hansabank Group, Estland, styrelseledamot
 • First Securities, Norge, styrelseordförande
 • Färs & Frosta Sparbank, styrelseledamot 
 • Föreningssparbanken Öland, styrelseledamot
 • FIH, Danmark, styrelseledamot
 • Hansabank Group, Estland, styrelseledamot
 • Forum för Småföretagsforskning, FSF, styrelseledamot 
 • SpareBank 1 Gruppen, Norge, styrelsesuppleant
 • Svensk-Polska Handelskammarare, styrelseledamot
 • Småföretagsdelegationen, Exportrådet, medlem

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument och ledningsprövad