Bettina Johansson

Födelseår 1987
Invald 2016

Roll i Sörmlands Sparbank

  • Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Utbildning

  • Högskolestudier i ekonomi, Högskolan i Gävle

Erfarenhet av finansiell verksamhet

  • Gruppchef, Sörmlands Sparbank

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 

Pågående uppdrag

 

Ledamotens oberoende

Anställd i Sörmlands Sparbank. Anställd i Sörmlands Sparbank. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument och ledningsprövad.

Bettina Johansson är den ledamot i styrelsen som besitter sådana kunskaper inom Försäkringsdistribution som i vart fall en ledamot i styrelsen ska besitta.