Bo Ljungström

Födelseår 1952
Invald 2017

Roll i Sörmlands Sparbank

 • Styrelseledamot
 • Kreditutskottet, ordförande
 • Ersättningsutskottet, ledamot

Utbildning

 • Katrineholm Technical High School
 • Erfarenhet av finansiell verksamhet

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Vingåkers Factory Outlet AB, styrelseordförande
 • WFKS Fastighetsförvaltning AB, styrelseordförande
 • Oscar Jacobson Corporate AB, vd
 • Oscar Jacobson AB, suppleant och COO
 • Tiger of Sweden AB, COO
 • Sir of Sweden AB, vd
 • Ljungströmsgruppen AB/Sir Tiger Holding AB, vd

Pågående uppdrag

 • BOLJ Invest AB, styrelseordförande
 • Ekelund Linneväveriet i Horred AB, styrelseordförande
 • Anders Ljungström Bygg och Montage AB, suppleant
 • Detaljen 9 AB, styrelseordförande

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument och ledningsprövad.