David Ekberg

Födelseår 1978
Invald 2015

Roll i Sörmlands Sparbank

 • Styrelseledamot
 • Kreditutskottet, ledamot

Utbildning

 • Jurist kandidatexamen, Lunds Universitet
 • Magisterkurser i ekonomi, Ekonomihögskolan Lunds Universitet
 • Studier i företagsekonomi, ekonomisk historia, nationalekonomi och handelsrätt, Handelshögskolan Göteborg

Erfarenhet av finansiell verksamhet

 • Estea AB, styrelseledamot

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Estea AB, vice verkställande direktör
 • Morgongåva Företagspark AB, extern verkställande direktör

Pågående uppdrag

 • Estea AB - med dotterbolag, styrelseledamot
 • Domarbo Skog AB, styrelseledamot
 • Stackhouse AB, styrelseledamot
 • Eriksson & Ekberg AB med dotter- och intressebolag, styrelseledamot

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument och ledningsprövad.