Informationstexter om hantering av personuppgifter

Inom Sörmlands Sparbank har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information som en del av bankens verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. 

Här har vi samlat information om hur vi hanterar personuppgifter om du exempelvis deltar på ett event, lämnat fullmakt eller har någon annan relation med banken. 

Anhörig till anställd

Vid rekrytering eller ansökan av tjänst

Fullmaktshavare och företrädare för företag

Borgensman annan pantsättare

Kontaktuppgifter till leverantörer, samarbetspartners och myndigheter

Ansöker om sponsring, bidrag till utvecklingsprojekt eller fått stipendier

Deltar på event

Hyresgäst