Peter Söderström

Födelseår 1954
Invald 2018

Roll i Sörmlands Sparbank

  • Styrelseledamot
  • Risk- och revisionsutskottet, ledamot

Utbildning

  • Civilekonomexamen, Uppsala universitet

Erfarenhet av finansiell verksamhet


Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

  • Auktoriserad revisor med uppdrag i ägarledda, noterade och kommunala bolag samt ekonomiska föreningar. Sakkunnigt biträde till revisionen inom kommun och landsting.
  • P Söderström Ekonomikonsult AB, styrelseordförande EY, kontorschef och partner
  • SAAB-ANA Konsult AB, ekonomiansvarig och ansvarig för General Motors återförsäljarförening

Pågående uppdrag

  • P Söderström Ekonomikonsult AB, konsultbolag

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument och ledningsprövad.