Sören Forss

Födelseår 1950
invald 2019

Roll i Sörmlands Sparbank

  • Styrelseledamot
  • Kreditutskottet, ledamot

Utbildning

  • Lantmästarexamen

Erfarenhet av finansiell verksamhet


Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

  • Maskinring Sörmland Ekonomisk Förening, VD
  • LRF Konsult AB, ekonom
  • Föreningsbanken, ledamot i lokalstyrelse Malmköping
  • Arlas förvaltningsråd, ordförande
  • LRFs länsförbund, styrelseledamot
  • Arrendenämnden, ledamot

Pågående uppdrag

  • Ludvig och Co AB, ekonomikonsult

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument och ledningsprövad.