Sörmlands Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Dataskyddsombud, Box 156, 641 22 Katrineholm eller e-post: