Vad letar du efter?
Meny
Om oss
Mer om oss
Finansiell information
  1. Klicka på ”Kort” i menyn

  2. Välj det kort som ska slås av tillfälligt.

  3. Tryck på "Stäng kortet tillfälligt" och bekräfta.