Följande räntor ändras för sparkonton den 27 maj 2024

  • e-sparkonto sänks med 0,20 procentenheter
  • Sparkapitalkonto med saldo under 250 000 kronor sänks med 0,20 procentenheter, för saldo över 250 000 kronor sänks med  0,15 procentenheter och för saldo över 1 miljon kronor sänks med 0,10 procentenheter. 
  • Investeringssparkonto sänks med 0,20 procentenheter
  • Skogskonto, Skogslikvidkonto och Skogsskadekonto sänks med 0,20 procentenheter. 
  • Placeringskonto Företag sänks med 0,20 procentenheter. 

Räntan på övriga inlåningskonton sänks med 0,20 procentenheter. Räntan på Specialinlåning påverkas ej i ränteändringen den 27 maj 2024. 
Ränteändringen gäller inte konton med penningmarknadsrelaterad ränta eller fastränteinlåning. 

Föjande räntor ändras för lån

Räntan på revers- och kontokrediter för privatpersoner och företag sänks med 0,25 procentenheter från och med den 27 maj 2024. 
Ändringen gäller inte lån med direktkoppling till marknadsräntor eller lån med bundna räntor. 

För fullständiga inlåningsräntor

Aktuella räntor privat

Aktuella räntor företag