Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

Sörmlands Sparbank är en trygg och stark bank i en föränderlig värld. Långsiktigt engagemang och omtanke om samhället har varit en vinnande kombination.

Finansiell kalender

2023-04-28 Delårsrapport januari–mars 2023
2023-09-01 Delårsrapport januari–juni 2023
2023-10-27 Delårsrapport januari–september 2023
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2024-03-01 Års- och hållbarhetsredovisning 2023