Denna årliga rapport innehåller information om Sörmlands Sparbanks kapitaltäckning och riskhantering. Tillsammans med årsredovisningen ger rapporten information om bankens materiella risker och riskprofil.