Sörmlands Sparbank har varit engagerad i den lokala utvecklingen och verkat för sparsamhet sedan 1832. Genom att underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet fortsätter banken att kontinuerligt stärka sin positiva påverkan och samtidigt minska den negativa påverkan som vår verksamhet, produkter och tjänster kan ha på samhälle och miljö.   

Åtagandet innebär bland annat att banken identifierar och mäter den miljömässiga och sociala påverkan som dess affärsverksamhet har, sätter upp mål för de delar av verksamheten som har störst påverkan och regelbundet redovisar sin utveckling. Principerna ger ett ramverk för banker att systematiskt förstå riskerna och ta vara på de möjligheter som uppstår vid övergången till mer hållbara ekonomier.

Att underteckna principerna innebär att ta en ledande roll för utvecklingen och visa hur bankprodukter, tjänster och relationer kan stötta och skynda på de förändringar som är nödvändiga för såväl nuvarande som framtida generationer och för att skapa en mer positiv framtid för både människa och planet.

Sörmlands Sparbank har arbetat med hållbarhet under många år och var 2005 en av de första bankerna i Sverige att certifiera sitt miljöledningssystem enligt ISO 14001. Genom att signera FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet tar vi nu nästa steg i arbetet med hållbar utveckling.

Hållbarhetsrapport FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Principles for Responsible Banking – Reporting and Self-Assessment 2023 (pdf)