Vi är en sparbank och har därför inga aktieägare som kräver utdelning. Vår vinst går istället tillbaka till det lokala samhället där vi verkar – alltså till Nyköping, Katrineholm, Oxelösund, Flen och Vingåker. Vi stöttar ungdomsverksamheter, idrott, kultur, miljö och näringsliv. Vi ser till att skolbarn får möjlighet att åka på utflykter som en del av sin utbildning och vi stöttar projekt som gör det attraktivt att leva och verka här. Initiativ som leder till en långsiktig utveckling för Sörmland.

Tillsammans med dig som är kund hos oss, gör vi helt enkelt Sörmland ännu bättre!

Tack!