Jonas Engdahl

Födelseår 1985
Anställd sedan 2021

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

  • Riskchef

Utbildning

  • Master of Business and Commercial Law, Linköpings universitet 2012

Erfarenhet av finansiell verksamhet

  • Swedbank 2012–2020 olika roller med ledande ansvar inom risk, affär och juridik.