Som en del av Sörmlands Sparbanks säkerhetsarbete använder vi kamerabevakning i och i anslutning till Sörmlands Sparbanks kontorslokaler. Bankomater i nära anslutning till Sörmlands Sparbanks kontorslokaler kan också komma att kamerabevakas. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott. Kamerabevakade områden är markerade med skyltar.

Vid misstanke om brott kommer Sörmlands Sparbank, förutom bild, även att spela in ljud.

Sörmlands Sparbanks kamerabevakning utförs med stöd av kamerabevakningslagen och grundas på Sörmlands Sparbanks berättigade intresse att säkerställa säkerheten och tryggheten för Sörmlands Sparbanks anställda, kunder och besökare.

Sörmlands Sparbank bedömer att bild och i vissa fall ljudupptagningarna utgör en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter i jämförelse med risken för att utsättas för brott om bevakningskameror inte hade funnits i, eller i anslutning till, Sörmlands Sparbanks lokaler.

Vid misstanke om brott behandlas personuppgifter för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Inspelat material kan komma att lämnas ut till polisen i den utsträckning det är nödvändigt för en brottsutredning

Inspelat material sparas inte längre än 60 kalenderdagar.

Sörmlands Sparbank är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen som sker vid kamerabevakning.

Besök vår sida Behandling av personuppgifter för mer information avseende dina rättigheter som registrerad och kontaktuppgifter till oss.