– Hållbarhet ligger i vårt DNA som Sparbank och vi jobbar med hållbarhet inom flera olika områden som en naturlig del i vår verksamhet, inte minst genom vårt stora samhällsengagemang. Vi uppskattar verkligen att våra kunder också uppmärksammar hållbarhetsfrågorna och ser fram emot att ytterligare fokusera på detta viktiga arbete framåt, säger Cecilia Franssén som är hållbarhetsansvarig på Sörmlands Sparbank.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har mätt kundnöjdhet i Sverige sedan slutet av 1980-talet.  Nu lanseras ett nytt index som fångar kundernas syn på leverantörernas hållbarhetsarbete.

Först ut att mätas i den nya kategorin är den svenska banksektorn. Och när SKI nu presenterar resultatet toppar Sveriges Sparbanker återigen listan, och får högst betyg av såväl privatkunder som företagskunder. Sparbankernas hållbarhetsindex hamnar på 73,0 (privatkunder) respektive 73,9 (företagskunder) medan övriga aktörer ligger betydligt lägre.

SKI Hållbarhetsindex är baserat på ny forskning och fångar kundens syn på om dess leverantör investerar med tanke på framtida generationer, strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala och miljömässiga faktorer samt om leverantören tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Karolina Kregert, som är hållbarhetsanalytiker på SKI, konstaterar i ett pressuttalande att Sparbankerna har en nära och relationsorienterad affärsmodell och investerar synligt i lokalsamhället vilket uppskattas av kunderna.

Bakgrunden till att ett hållbarhetsindex lanseras som ett komplement till företagets traditionella kundnöjdhetsmätningar är just att man har sett en allt starkare relation mellan kunders uppfattningar om samhällsansvar och hur nöjd man är med sin leverantör.