Sörmlands Sparbank har interna rutiner för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna öppet eller anonymt rapportera misstankar om missförhållanden i vår verksamhet.

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden i Sörmlands sparbank uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Rapportering kan till exempel handla om regelverksbrott, ekonomisk brottslighet, brister i förhindrande av penningtvätt eller andra allvarliga missförhållanden. Det är inte enbart faktiska utan även potentiella överträdelser och missförhållanden som kan rapporteras.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.
Läs närmare om kundklagomål på sormlandssparbank.se

Hur kan rapportering lämnas?

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret som du når nedan. Om du vill göra din anmälan muntligt, ange dina kontaktuppgifter inklusive telefonnummer i rapporteringsformuläret så kontaktar vi dig per telefon.

Gör din anmälan här

Så här hanterar vi ditt ärende?

Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktar din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling på grund av att du rapporterar.

För att trygga din anonymitet används en kommunikationskanal från extern part (WhistleB, Whistleblowing Center). Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad.

Rapportera externt

Vi uppmanar dig att rapportera dina misstankar via bankens visselblåsarfunktion men anmälan om misstänkta brott mot finansmarkandsregler kan även skickas till Finansinspektionen och brott mot dataskyddsförordningen (GDPR) till Integritetskyddsmyndigheten.

Finansinspektionen
Integritetsskyddsmyndigheten