Hoppa till textinnehållet

SFDR - Disclosureförordningen

Information om hållbarhet i fonder

 • Öka transparensen kring hållbarhet
 • Förenkla finansiering av tillväxt på ett hållbart sätt
 • Bekämpa så kallad Greenwashing (grönmålning)
Leende äldre par fikar med släkten ute i sommarträdgården

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) - EU:s Disclosureförordning - har som mål att styra kapital mot en mer hållbar finansiering. Reglerna påverkar hur vi ska informera kring fonder. Det gör det enklare för dig att jämföra olika fonder.

Enklare för dig att jämföra

SFDR-kategorisering - gröna fonder

SFDR ställer krav på att hållbarhet ska redovisas på ett likartat sätt. Fonder ska rapportera enligt: 
 
 • Mörkgrön (artikel 9)
  Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag som bidrar till ett eller flera sociala eller miljömässiga mål.
 • Ljusgrön (artikel 8)
  Fonden bidrar till miljö eller sociala hållbarhet genom sina investeringar, men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden kan ta hänsyn till bland annat miljö, klimat och  mänskliga rättigheter.
 • Övrigt
  Fonden har varken hållbara investeringar som mål eller bidrar till miljö eller sociala hållbarhet. 

  Vill du veta mer om hur en fond hanterar hållbarhet kan du läsa mer i fondens informationsbroschyr.

Mer information