Skip to content

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Sörmlands Sparbank till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Få hjälp av oss att fördela arvet

Besök något av våra kontor alternativt skicka in handlingar per post. För att vi ska kunna erbjuda dig som kund bästa service, ber vi dig ringa oss 0771-350 350.

  • Om det finns bolån i dödsboet som ska överföras/lösas behövs det hanteras innan skifte kan ske. Var vänlig kontakta banken för att få hjälp.
  • Om dödsboet äger konton tillsammans med annan person måste kontakt tas med banken innan skifte kan ske. 

Checklistor och blanketter