I den Rådgivande förvaltningen tar vi portföljansvaret men du är alltid delaktig i investeringssbesluten. Grunden för portföljförvaltningen och investeringsbesluten baserar på den omfattande analys som vår samarbetspartner Swedbank tar fram. 

Förvaltningen utgår alltid ifrån din riskprofil, individuella situation och dina önskemål. Tillsammans med din Private Bankingrådgivare analyserar vi din ekonomiska och finansiella situation och lägger upp en finansiell plan för hur just din förvaltning ska se ut. En god avkastning är alltid målet!

  • Löpande kontakt med egen förvaltare med hög tillgänglighet och hög kompetens
  • Personlig förvaltning, ett sammanhållet team med begränsat antal kunder
  • Tillgång till bankens samlade kompetens inom aktiv förvaltning och analys
  • Löpande omplaceringsförslag utifrån aktuell Investeringsstrategi och månatliga förvaltningskommentarer
  • Värdebevarande investeringsfilosofi med riskspridning
  • Handel i alla tillgångsslag