Utöver längtan efter livskvalitet och ett skönare klimat, kan en fastighet i utlandet ses som en alternativ placeringsform. Vill man lånefinansiera sin investering är det fördelaktigt med lån och säkerhet i samma fastighet. Det belastar inte övriga tillgångar och underlättar vid försäljning. 

Det uppstår heller ingen valutarisk mellan lån och tillgång då lånet utbetalas i euro. Via Sörmlands Sparbank får du automatiskt en juridisk kontroll av fastigheten vilket tryggar framtida försäljning. Det kan även finnas skattemässiga fördelar, bland annat gällande förmögenhet, arv och gåva, genom att belåning reducerar underlaget för tillgångsbeskattning.