Hoppa till textinnehållet

Företagsförsäkring – försäkra ditt företag

  • Egendomsskydd
  • Skydd mot avbrott i verksamheten
  • Rättskydd och ersättning vid överfall

En företagsförsäkring är en trygghet om olyckan varit framme. Kontakta oss om du behöver försäkra ditt företag.

Skaffa företagsförsäkring

I en företagsförsäkring ingår alltid:

  • Skydd för företagets inventarier och maskiner.
  • Ersättning för uteblivna intäkter och extra kostnader vid skada.
  • Skadestånd för person- och sakskada.
  • Kostnader för juridiskt ombud och rättegångs- kostnader vid tviste- och skattemål.
  • Behandling hos psykolog vid ersättningsbar sakskada.
  • Tjänstereseförsäkring med bland annat resegods-, ansvars-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.
  • Skydd för egendom som du har med dig utanför dina lokaler, upp till två basbelopp. Skulle du till exempel glömma datorn i taxin kan du få ersättning.

Till det kommer de särskilda lösningar som du kan behöva beroende på ditt företags verksamhet och inriktning