Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Konton

Pris

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,00 %

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,05 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Sparkapitalkonto
  • Ränta

Saldo understigande 50 000 kr 0,00 % 
Saldo på minst 50 000 kr 0,00 % från första kronan.

  • Fria uttag
Sparbankskonto Privat

Sparbankskonto Privat nyöppnas ej.

Ränta 0,10%

- Två fria uttag, därefter uttagsavgift på 2% på uttaget belopp. Uttagsavgiften räknas av vid ränteutbetalningen vid årets slut eller vid kontoavslut. Uttagsräntan kan aldrig överstiga kontots intäktsränta. 

- Insättning per månad är max 2 000 kronor

- Uttag/insättning kan endast göras i samband med besök på bankkontor eller via Kundcenter Privat.

 

 

Skogskonto

Räntan är för närvarande 0,90 % på SkogskontoSkogsskadekonto

Räntan är för närvarande 0,90 % på Skogsskadekonto.Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.