Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Male hands writing on linen cloth - small business

Företag och föreningar 

Konto Ränta
Företagskonto 0 %
Placeringskonto Företag 0 %
Sparbankskonto Företag - sparkonto för månatlig överföring 1,05 %
Skogskonto 1,15 %
Skogsskadekonto 1,15 %
Skogslikvidkonto 0,90 %

Villkor för sparbankskontot: Öppning av konto samt uttag/insättning görs endast i samband med besök på banken eller via Telefonbanken Personlig service. Sparandet sker genom månatlig överföring från företagskonto på maximalt 10 000 kr per månad. Ett fritt uttag per år, därefter 2 % i uttagsavgift.

Penningmarknadskonto

Räntebaser In * Ut *
(1) SWB DAG (DAGI/DAGU) 0,000 % 0,200 %
(2) SWB VECKA (VECI/VECU) -0,230% -0,080%
(3) SWB BAS (BARI/BARU) -0,220 % -0,070%
(4) SWB STIBOR (STIV) ej inlåning -0,068%

* Räntebasens grundvärde omfattar inte den individuella avvikelsen från räntebasen.