Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor företag - inlåningsräntor

Manshänder som skriver på en tygproduktslapp - litet företag

Företag och föreningar 

 

Konto
Ränta
Företagskonto 0 %
Placeringskonto Företag 1,40 %
Skogskonto 2,40 %
Skogsskadekonto 2,40 %
Skogslikvidkonto 2,15 %

 

Aktuell ränta från 3 mars 2023

Villkor för sparbankskontot: 
Sparbankskonto Företag nyöppnas ej.

- Sparande sker genom månatlig överföring från företagskonto på maximalt 10 000 kr per månad.
- Två fria uttag per år, därefter uttagsavgift på 2 % på uttaget belopp. Uttagsavgiften räknas av vid ränteutbetalningen vid årets slut eller vid kontoavslut. Uttagsräntan kan aldrig överstiga kontots intäktsränta. 


Inlåningsräntor privat