Meny
Sponsring
Projekt

Sponsring eller bidrag?

Sörmlands Sparbank har en lång historia med lokal förankring. Vi sponsrar över 120 föreningar, och utöver det satsar vi delar av vår vinst i initiativ och projekt som utvecklar samhället. De tio senaste åren har vi bidragit med över 80 miljoner till lokala utvecklingsprojekt. Vi vet att det ibland kan vara svårt att veta om din förening ska söka sponsring eller bidrag från vårt samhällsengagemang. Här kan du få hjälp!

Vi skiljer mellan sponsring och bidrag som bidrar till lokalsamhället i stort.

En förening som vill ha in pengar för att bekosta den ordinarie verksamheten och/eller har en tydlig reklamyta i anslutning till sin verksamhet eller liknande kan söka sponsring hos oss. Då får vi chans att synas tillsammans med er fina verksamhet – och vi kan attrahera nya kunder genom exponering och genom att vi visar att vi bryr oss extra om lokalt föreningsliv. Föreningar som söker sponsring måste vara kund hos Sörmlands Sparbank.

Vill ni inom föreningen utveckla er verksamhet på något sätt som ytterligare förstärker trivseln för allmänheten, era medlemmar eller besökare? Har idén kanske rentav ännu fler positiva effekter för vårt samhället? Då kanske vi kan vara med och ge ett bidrag som ger er möjlighet att nå era drömmar. 

Exempel på sponsring

  • Föreningar som erbjuder en motprestation i form av t ex en reklamskylt:  Nyköpings BIS, Värmbol FC, IK Tun m fl
  • Annonser i programblad
  • Namn på läger, turneringar, cuper och liknande

Exempel på bidrag

  • Konstkollo för barn
  • Hjärtstartare
  • Pridefestival
  • Kulturevenemang
  • Lokala näringslivsprojekt
  • Nattfotboll
  • Skolprojekt

Är inte allt detta samhällsengagemang?

Jo. Det tycker faktiskt vi också. Men för oss är det viktigt att skilja mellan de olika områdena då det är banken som ansvarar för sponsring och Sparbanksstiftelsen Sörmland som beviljar bidrag. Men vi vill verkligen betona: vi är otroligt stolta över att vi på olika sätt kan stöttar cika 200 föreningar varje år. Vi vet att detta samarbete, som ger intäkter till lokalt föreningsliv och ökad synlighet för banken, gynnar båda parter.

Sponsring

Vi sponsrar inte:
– Enskilda individer
– Verksamhet som kan anses kontroversiell eller har en osund ekonomi.

Bidrag

Vi ger inte bidrag till:
– Individer eller icke-juridiska personer
– Sedvanlilg investeringsfinansiering, reparationer eller underhåll