Stolt Mat & Dryckesfestival är viktig när det gäller främjande av den starka lokala mattradition som finns i Sörmland och det är bland annat därför som Sörmlands Sparbank beviljar Stua ett bidrag på 55 000 kronor för genomförandet av festivalen. Banken hoppas kunna bidra till att festivalen utvecklas ytterligare under kommande år, eftersom den har sådan positiv påverkan på många områden – bland annat ökade intäkter för centrumhandeln och ökad synlighet för lokala producenter.

Förutom möjligheten att testa spännande mat, alkoholfria drycker och alkoholhaltiga lokaltillverkade produkter bjuds det även på livemusik och en riktig folkfest.

Festivalen har gett mat- och dryckesproducenter möjlighet att träffas, vilket har lett till ett utökat nätverk och ökad samverkan mellan aktörerna i regionen.

– Vi räknar med minst 1000 besökare och med bidraget från Sörmlands Sparbank har vi i år kunnat sänka ett redan lågt biljettpris, säger Malin Ahnelöv på Stua, som också är projektledare för festivalen, och fortsätter:

– Stolt Mat & Dryckesfestival är en aktivitet som kommer vara till glädje för utställare, bo­ende och inte minst för handeln i Nyköping. Vi har också en förhoppning om att locka till oss tillresande besökare i god omfattning – mat och dryck brukar vara riktiga dragplåster i sådana här sammanhang.

Stolt Mat & Dryckesfestival genomförs den 11–12 augusti på Nils Oscar Bryggeri, Nyköping.