Som Private Banking-kund har du löpande kontakt med din personliga rådgivare, som är licensierad och specialist på att utveckla din ekonomi i linje med dina mål och drömmar. Genom din rådgivare får du tillgång till bankens specialister och kompetenser inom bland annat investeringsrådgivning, försäkring, skatt, ägarplanering, juridik. 

Som lokal sparbank tror vi på kraften i det lokala engagemanget och på nyttan av att ha god förståelse för de förutsättningar som gäller där våra kunder är. Därför erbjuder vi Private Banking där du är. Ett nära samarbete och bygga långsiktiga relationer är viktiga för oss.