Som Private Banking-kund hos oss har du en egen rådgivare som är SwedSec-licensierad. Din rådgivare hjälper dig med såväl vardagsekonomi som med de långsiktiga finansiella planerna för dig, din familj och ditt företag. Och som utifrån dina behov ger dit tillgång till bankens alla specialister. 

I närmare tvåhundra år har vi haft förmånen att arbeta med företagare och entreprenörer som har utvecklat verksamheter och skapat värde för samhället, sina medarbetare och sig själva. I vårt erbjudande riktar vi oss också till just er.